Výzva pro zahrady/parky a další zelené prostory

Dovolujeme si vyzvat zástupce zahrad, parků a dalších zelených prostor a tematických expozic z jižní Moravy, Vysočiny a Dolního Rakouska (část podporovaného území v rámci programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika, více informací zde) k zapojení do projektu „GrünRaum – Zhodnocení zelených prostor". 

at-cz.eu - Logo

V současné době připravujeme webovou stránku a tiskovinu prezentující přírodní a kulturní bohatství zelených prostor výše zmíněného regionu v jazyce českém, německé a anglickém. Na základě Katalogu a práce odborníků v regionech jsme již většinu kontaktů získali, ale pokud splňujete níže uvedená kritéria a chcete s námi spolupracovat, kontaktujte nás: hlavkova@ccrjm.cz

Uzávěrka pro tiskovinu:
15. 12. 2017 (verze pro rok 2018)
15. 12. 2018 (verze pro rok 2019)
 
Uzávěrka pro webovou stránku:
přihlášky přijímáme průběžně
 

 
 

Přiložené dokumenty