Zahrady a parky středem zájmu nového přeshraničního projektu

Tisková zpráva, Brno: Zahrada jako cíl turistů je fenomén, který můžeme již delší dobu pozorovat v Rakousku, Německu nebo Anglii a pomalu se stává i zajímavým trendem v České republice.

Cílem projektu „GrünRaum“, který byl schválen k podpoře v rámci programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika a na kterém se podílejí Centrála cestovního ruchu-Jižní Morava, z.s.p.o., spolek Die Gärten Niederöstereichs, škola IMF FH Krems jako projektoví partneři a Vysočina Tourism s Niederösterreich Werbung jako strategičtí partneři, je využít tohoto vzrůstajícího zájmu o zahradní turismus a využít velký potencionál přírodního a kulturního bohatství zahrad a dalších zelených prostor na jižní Moravě, Vysočině a v Dolním Rakousku pro rozvoj přeshraničního udržitelného cestovního ruchu.

V Dolním Rakousku již aktivně funguje spolek zahrad „Die Gärten Niederöstereichs“, který v současnosti sdružuje přes 130 užitkových, klášterních, zámeckých, tematických a zážitkových i soukromých zahrad a parků, Dolní Rakousko je jedním z center zahradního turismus v Rakousku. Na jižní Moravě i na Vysočině vzniklo v posledních letech mnoho zajímavých projektů na obnovu a prezentaci zahrad a parků (např. Akademická zahrada v Lednici, barokní zahrady v Mikulově, průvodci parkem Lednicko-valtického areálu, Natur im Garten – přírodní ukázkové zahrady), ale chybí jejich společná propagace na trhu.

Společný projekt „Grünraum“, jehož realizace je plánována na tři roky, podpoří vzájemnou výměnu zkušeností a znalostí mezi partnery, budou vytvořeny společné nabídky a poté propagovány mezi odbornou i širokou veřejností doma i v zahraničí. Vznikne také společná přeshraniční síť partnerů, která bude aktivně na projektu a kvalitativním rozvoji nabídek zahrad a parků spolupracovat. Díky tématu zahrad se podaří objevit společnou historii a kulturu v oblasti zelených prostor a dále bude toto přírodní a kulturní bohatství trvale udržitelně rozvíjeno pro další generace. Odborné zázemí projektu poskytne škola IMC FH Krems, která v rámci studií zjistí stav nabídky zahrad a parků na jižní Moravě a v Dolním Rakousku a vytvoří manuál, jak lépe zpřístupnit a zažít kulturní a přírodní bohatství historických parků a zahrad. Široká veřejnost bude s prvními výstupy projektu (tiskoviny, webové stránky apod.) seznámena začátkem roku 2018.

Fotogalerie