Komunikující místo

Projekt Komunikující místo - dalším vzděláváním k rozvoji cestovního ruchu v Jihomoravském kraji je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2007-2013 pod registračním číslem CZ.1.07/3.2.04/02.0030.

Cílem projektu je rozšíření nabídky vzdělávacích programů pro další vzdělávání v oblasti cestovního ruchu pro cílovou skupinu vedoucích pracovníků organizací a firem (MSP) působících v cestovním ruchu a navazujících službách v Jihomoravském kraji a vedoucích pracovníků veřejné správy. Cílem projektu je tak prostřednictvím zvýšení odborné kvalifikace podpořit vyšší konkurenceschopnost a udržitelnost jejich aktivit, vedoucí ke zkvalitnění nabízených služeb a zákaznického přístupu – stát se místem, regionem, který se zákazníkem skutečně komunikuje.