Komunikující místo - vzdělávací materiál

V rámci projektu Komunikující místo - dalším vzděláváním k rozvoji cestovního ruchu v Jihomoravském kraji vznikl soubor vzdělávacích modulů pro pracovníky v cestovním ruchu. Celkem 7 modulů je zaměřeno na udržitelný cestovní ruch, standardy kvality služeb a základní komunikační postupy, multikulturní komunikaci v provozu služeb cestovního ruchu a řízení a rozvoj provozů služeb cestovního ruchu. 

 Ucelený vzdělávací materiál Vám rádi zašleme na vyžádání na e-mailu: info@ccrjm.cz