Příprava propagačního materiálu „Noční Brno“

Moravia Convention Bureau jako sekce CCRJM připravuje vydání propagačního letáku s názvem „Brno - město které žije i v noci". Cílem letáku je představit obchodním cestujícím na veletrzích, odborných konferencích a dalších setkáních nabídku pro trávení volného času po skončení pracovní akce.

Materiál nabídne především možnosti zábavy v podnicích s reprodukovanou nebo živou hudbou. Budou prezentovány jazz kavárny, rockové kluby, diskotéky, hudební kavárny popř. jiné. Počet klubů je omezen pouze územním vymezením centra brna (viz. mapka ke stažení).

Jste-li majitelem nebo provozovatelem takového zařízení, vyzýváme vás ke spolupráci na náplni tohoto materiálu.

Uzávěrka na dodání informací je do středy 28.3.2012, 13.00 hod

Pro více informací nás prosím kontaktujte na info@ccrjm.cz nebo tel.: +542 210 088.

Tento materiál je spolufinancován z dotace Jihomoravského kraje