Kultura a příroda na Zeleném pásu

 

Cílem projektu „Kultura a příroda na Zeleném pásu“, který byl schválen k podpoře v rámci programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika (ATCZ74) je propojení a zhodnocení kulturního a přírodního dědictví společného regionu udržitelným způsobem prostřednictvím cykloturistiky.

Lead Partner: Weinviertel Tourismus GmbH

Partneři: Centrála cestovního ruchu-Jižní Morava, z.s.p.o., Jihomoravský kraj, Nadace Partnerství, Vysočina Tourism, Jihočeská centrála cestovního ruchu, Waldviertel Tourismus

Realizace: 1. 10. 2016 - 30. 9. 2019

Alokované prostředky EFRR: 1 532 080,82 €

Nejdůležitější výstupy:

  • Storytelling - vyprávění příběhů
  • Zlepšení kvality služeb a infrastruktury pro cyklisty v dotčeném území
  • Zlepšení veřejné turistické infrastruktury podél Zeleného pásu