Projekt „Kultura a příroda na Zeleném pásu“ – možnost přeshraniční spolupráce

Jihomoravský kraj se zapojil do projektu „Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole“ (ATCZ74, akronym: „Kultura a příroda na Zeleném pásu“), který je realizován v rámci programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika pro období 2014-2020.

Vedoucím partnerem projektu je Weinviertel Tourismus GmbH z Dolního Rakouska. Kromě Jihomoravského kraje jsou dalšími projektovými partnery Waldviertel Tourismus, Centrála cestovního ruchu Jižní Morava, Nadace Partnerství, Jihočeská centrála cestovního ruchu a Vysočina Tourism. Realizace projektu byla zahájena v říjnu 2016, doba realizace projektu je 36 měsíců.

Cílem projektu je spolupráce Jihomoravského kraje a ostatních projektových partnerů v oblasti společné systémové propagace zpřístupněných přírodních a kulturních památek podél cyklostezky EuroVelo 13 za účelem zvýšení prestiže a propagace přeshraničního území.

V rámci projektu se dne 26. září 2017 v Louckém klášteře ve Znojmě konala zahajovací konference, která je jednou z aktivit Jihomoravského kraje v rámci realizace projektu. Šest desítek zájemců z území všech projektových partnerů z České republiky a Rakouska se setkalo v prostorách Dřevěného salónku. Účastníci byli informováni o hlavních cílech a aktivitách projektu, které se uskutečnily od jeho zahájení a které budou realizovány do jeho ukončení.

Za účasti zástupců všech projektových partnerů v odpoledních hodinách se konaly workshopy projektových partnerů, které byly věnovány přípravě významných aktivit pro nastávající období.

 Zdroj: https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=348919&TypeID=2

 

 

Fotogalerie