Nový přeshraniční projekt schválen k realizaci!

 Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava se jako vedoucí projektový partner bude podílet na realizaci nového projektu Mobilní a interaktivní zážitky z příhraničních regionů, který je schválen ke spolufinancování z Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013, Fond mikroprojektů. Projekt bude realizován do května 2015.

V rámci realizace projektu vznikne mobilní aplikace s funkcí rozšířené reality, která bude sloužit jako komplexní turistický a navigační systém po vybraných turistických atraktivitách jižní Moravy a Trnavského samosprávného kraje. 

   

FOND MIKROPROJEKTŮ