Otevřené sklepní uličky vyprávějí příběhy

Hlavním cílem projektu Otevřené sklepní uličky vyprávějí příběhy (M00216) Centrály cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. a Weinviertel Tourismus GmbH bylo vytvoření příhraničního turistického programu s vazbou na Zemskou výstavu 2013 a na vinařský charakter obou regionů, dále větší zapojení sklepních uliček do turistiky.

Oba dva regiony jižní Morava a Weinviertel spojuje společná historie a topografie. Vinařství a zemědělství hrají v těchto regionech významnou roli. Zážitek vína, gastronomie a živé sklepní uličky byla centrální témata Dolnorakouské zemské výstavy v roce 2013 a v rámci tohoto přeshraničního projektu budou tato témata zpracována pro cestovní ruch a prezentována na veřejnosti pomocí různorodých aktivit.

Nejprve se projektový tým zaměřil na produkt sklepních uliček, který je prezentován pomocí webových stránek www.sklepni-ulicky.cz, publikací, byly vybrány tzv. TOP sklepní uličky (1 pro každou podoblast) a proškoleni průvodci těmito sklepními uličkami, byly připraveny a otevřeny nové výstavy k tématu sklepních uliček.  Produkt Brno, město vína - brána do vinařského regionu byl také prezentován na webu, tiskovinami apod. Jedinečnou prezentaci vinařského regionu umožnil festival v Brně v roce 2014. K prezentaci regionu byly také využity regionální produkty a gastronomie v kombinaci s vínem.

http://www.ccrjm.cz/userfiles/image/Logolinky/logolink_3.png


 • Ochutnejte jižní Moravu a Weinviertel v Brně

  Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava připravuje pro Brňany a návštěvníky města Brna na pátek 27. června a sobotu 28. června 2014 letní piknik s ochutnávkou specialit z jižní Moravy a Weinviertelu, s ukázkami zručnosti lidí z tohoto regionu a školou vaření regionálních jídel.

  3.6.2014 více
 • Otevřené sklepní uličky vyprávějí příběhy

  Objevili jste již na jižní Moravě ta zvláštní a krásná místa, obvykle na konci vesnice, kde lišky dávají dobrou noc, řádky vinic se z okolních svahů spouští až na střechy sklepních stavení a u vrat, vedoucích zdánlivě někam do země, na vás čeká lavička a stůl?

  18.11.2013 více
 • Výzva pro pořadatele akcí s vinařskou a gastronomickou tématikou na jižní Moravě

  Dovolujeme si vyzvat pořadatele vinařských a gastronomických akcí na jižní Moravě k zaslání významných akcí v oblasti vinařství a gastronomie na rok 2014.

  21.10.2013 více
 • Soutěžte s námi o hodnotné ceny!

  Zveme vás k návštěvě vinařských sklepních uliček a jejich příběhů. Můžete v nich prožít vlastní příběh.

  13.8.2013 více
 • Výstavy ve sklepních uličkách a Znojmě se již brzy otevřou veřejnosti

  Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava připravuje pro návštěvníky tzv. TOP sklepních uliček v Novém Šaldorfu, v Pavlově, Bořeticích a Prušánkách výstavní expozice přímo v autentických sklepních prostorech. Nejobsáhlejší výstava pak bude ke zhlédnutí v prostorách Louckého kláštera ve Znojmě. Návštěvníci se mohou těšit na zajímavé ztvárnění a interaktivní prvky. Veškeré informace budou návštěvníkům k dispozici v českém a německém jazyce.

  6.6.2013 více
 • Nová webová stránka se věnuje sklepním uličkám

  Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava připravila novou webovou stránku k tématu sklepních uliček na jižní Moravě a v sousedním Weinviertelu, které jsou právě pro tyto regiony typické. Webová stránka www.sklepni-ulicky.cz je k dispozici v českém, německém a anglickém jazyce. 

  1.6.2013 více