Výzva pro pořadatele akcí s vinařskou a gastronomickou tématikou na jižní Moravě

Dovolujeme si vyzvat pořadatele vinařských a gastronomických akcí na jižní Moravě k zaslání významných akcí v oblasti vinařství a gastronomie na rok 2014.

U akcí musí být znám termín, místo konání, dále uveďte krátký popis akce (2-3 věty) a webovou stránku akce. Akce budou uveřejněny na webové stránce www.sklepni-ulicky.cz (lze zasílat průběžně) nebo v tiskovinách projektu (zde uzávěrka do 24. 11. 2013).

Pokud Vás naše výzva zaujala, kontaktujete Moniku Hlávkovou:
hlavkova@ccrjm.cz
Tel.: +420 542 210 088