Po stopách moderny

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. realizovala společně s Moravskou galerií v Brně, Europaforum a MAK Wien projekt Po stopách moderny (registrační číslo M00203).

Cílem projektu „Po  stopách  moderny  –  Mezinárodní  kulturní  a  muzejní  poznávací  stezka  po  stopách  kulturního  dědictví  jižní  Moravy  a  severovýchodního  Rakouska  první  poloviny 20. století“ bylo zapojení významných muzejních domů do přeshraniční kulturní stezky, podporovat turistický ruch, šířit povědomí o kulturní identitě středoevropského regionu, napomáhat setkávání mezi obyvateli a tak i vzájemnému porozumění.

V první fázi se projektový tým soustředil na průzkum trhu, jehož výsledky posloužily při přípravě nové kulturní stezky. Součástí projektu byla mimo jiné realizace několika výstav, mediální kampaň, spuštění webových stránek www.postopachmoderny.cz, mobilní aplikace nebo tisk informačních materiálů.

http://www.ccrjm.cz/userfiles/image/Logolinky/logolink_3.png


  • Jan Kotěra. Ohlasy lidového umění. Po stopách moderny

    Jurkovičova vila se stala součástí nové mezinárodní kulturní poznávací stezky s názvem Po stopách moderny, kterou realizuje rakouské muzeum užitého/současného umění (MAK Wien) společně s Centrálou cestovního ruchu jižní Moravy, dále Moravskou galerií v Brně a Europaforum Wien.

    13.4.2012 více
  • Nový projekt se zaměří na kulturní stezky

    Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava v současné době realizuje další projekt EÚS Rakousko - Česká republika s názvem "Po stopách moderny", jehož cílem je tvorba a prezentace nové kulturní stezky spojující jižní Moravu a Dolní Rakousko.

    18.1.2012 více