Posílení image regionu Jižní Morava a rozvoj informovanosti

Cílem projektu podpořeného z Regionálního operačního programu Jihovýchod byl rozvoj produktů cestovního ruchu a informovanosti o turistickém potencionálu regionu Jižní Morava za pomoci různorodých marketingových nástrojů.

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. se v rámci tohoto projektů účastnila veletrhů cestovního ruchu, vytiskla sadu propagačních materiálů, realizovala mediální kampaň nebo uspořádala tiskové konference, fam- a presstripy na podporu informovanosti o turistické nabídce jižní Moravy. Nedílnou součástí projektu byla úzká spolupráce s partnery v regionu na výstupech projektu.


 • Brno - plán města

  Město Brno, druhé největší město České republiky (380 tis. obyvatel) s více než tisíc let dlouhou historií, je obchodní a společenské středisko Jihomoravského kraje. Sídlí zde řada institucí včetně několika univerzit a vysokých škol, nevyšších státních úřadů a diplomatického zastoupení některých zemí. Do povědomí se město zapsalo také díky rozmanitým kulturním, sportovním a společenským akcím.

  13.7.2009 více
 • České dny 2009 v Košicích

  Výstava a workshop proběhli ve dnech 4.-6. června 2009 při příležitosti předsednictví České republiky v EU. Celá akce byla součástí projektu „České hvězdy 2009", který představil ve světě nejznámější české značky. Prezentace probíhala pod záštitou českého zastoupení agentury Czechtourismu v Bratislavě a ve spolupráci s Českým centrem v Košicích.

  18.6.2009 více
 • ITB Berlín - 43. ročník

  *Termín konání: 11.-15. března 2009*

  Veletrh cestovního ruchu ITB Berlín světová ekonomická krize nezasálha. Jedná se o veletrh světového jména, jehož rozsah se od minulého roku opět rozšířil. Narostl počet vystavovatelů i návštěvníků, ať už z řad odborníků nebo veřejnosti.

  26.5.2009 více
 • C-B-R Mnichov 2009

  *FREIZEIT UND REISEN (26.2.-2.3.2009)*

  Stejně jako v minulém roce navštívilo veletrh v Mnichově na 100 000 návštěvníků. Vystavovalo zde 1 656 vystavovatelů ze 64 zemí. Veletrh C-B-R Mnichov patří k předním evropským veletrhům cestovního ruchu. Kromě cestovního ruchu je zaměřen na trávení volného času, vodní sporty, cyklistiku, turistiku a karavaning. To ovlivňuje také poptávku po naší nabídce.

  26.5.2009 více
 • Výzva zájemce k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace pro veřejnou zakázku malého rozsahu

  Obracíme se na Vás, v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a dále v souladu s podmínkami Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod, s výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku "Zpracování návrhu motivu a výroba upomínkových předmětů".

  21.4.2009 více
 • BaltTour Riga 2009

  Veletrh BaltTour, který se konal letos již po šestnácté, je v Pobaltí největším veletrhem cestovního ruchu. Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava se pro veškeré přínosy a úspěchy z účasti v minulém roce rozhodla na veletrhu opět participovat a zastoupit tak Jihomoravský kraj.

  7.4.2009 více