Posílení image regionu Jižní Morava a rozvoj informovanosti

Cílem projektu podpořeného z Regionálního operačního programu Jihovýchod byl rozvoj produktů cestovního ruchu a informovanosti o turistickém potencionálu regionu Jižní Morava za pomoci různorodých marketingových nástrojů.

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. se v rámci tohoto projektů účastnila veletrhů cestovního ruchu, vytiskla sadu propagačních materiálů, realizovala mediální kampaň nebo uspořádala tiskové konference, fam- a presstripy na podporu informovanosti o turistické nabídce jižní Moravy. Nedílnou součástí projektu byla úzká spolupráce s partnery v regionu na výstupech projektu.


 • BIT Milano

  Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava se zúčastnila jednoho z nejznámějších mezinárodních veletrhů BIT - the international tourism exchange, konaného již podevětadvacáté od 19. - 22.2.2009 ve Fiera Miláno Expocpt. Prezentovalo se na něm přes 5 000 společností ze 140 zemí celého světa. Přes 65 % návštěvníků z celkového počtu 153 800 byli profesionálové v cestovním ruchu.

  23.3.2009 více
 • Po jižní Moravě křížem krážem: Pálava a Lednicko-valtický areál

  Na samém jihu Moravy se nalézá nepříliš rozlehlá skupina vrchů zvaná Pálava. Přestože její nejvyšší bod dosahuje nadmořské výšky pouhých 550 metrů, postačuje jí to, aby její silueta kralovala širému okolí. Oblast, označovaná jako Lednicko-valtický areál, je zapsána do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Najdete zde dva nádherné zámky, minaret i umělou zříceninu, rybníky plné vodního ptactva, slanisko, tajuplné vodní tůně a slepá říční ramena, borové i lužní lesy...

  17.3.2009 více
 • Po jižní Moravě křížem krážem: Slovácko

  Nejvýchodnější část Jihomoravského kraje vyniká bohatou lidovou kulturou, která nikde jinde v České republice nemá obdobu. Zdaleka se nejedná jen o Muzeum lidové kultury, skanzen a Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici, ani o četná další národopisná muzea a vystupování folklorních souborů, jde především o to, že na Slovácku je tradiční lidová kultura dodnes živá. Ostatky,hody a další lidové slavnosti se tu pořádají nikoliv pro pobavení přihlížejících diváků, ale z vnitřní potřeby pokračovat v odkazu a tradicích předků...

  17.3.2009 více
 • Po jižní Moravě křížem krážem: Znojemsko a Podyjí

  Nejatraktivnější části Znojemska se nacházejí poblíž rakouských hranic. Patří sem jednak město Znojmo se svými historickými památkami, půvabným okolím a znamenitým vínem, ale také hluboce zaříznuté údolí řeky Dyje. Jeho přírodně nejhodnotnější úsek se stal jádrem Národního parku Podyjí...

  17.3.2009 více
 • Po jižní Moravě křížem krážem: Moravský kras a okolí

  Jádrem této turistické oblasti ležící severně od Brna je nejrozsáhlejší a nejlépe vyvinuté krasové území České republiky. Můžete zde obdivovat krásy pěti přístupných jeskyní, zažít mrazení při pohledu do hlubiny propasti Machocha a dumat nad tím, kudy asi tečou vody ztrácející se v propadáních na konci zdejších slepých a poloslepých údolí...

  17.3.2009 více
 • Po jižní Moravě křížem krážem: Západní Brněnsko

  Krajina na západ od Brna se dosti odlišuje od obecně zažité představy typické jihomoravské krajiny. Na vinice, meruňkové či broskvové sady zde s výjimkou okolí Dolních Kounic nenarazíte. Je to tím, že vstupujete do oblasti Brněnské a Českomoravské vrchoviny, které mají vyšší nadmořskou výšku, a proto i chladnější podnebí. Jejím typickým rysem jsou hluboce zaříznutá říční údolí se zaklesnutámi meandry a řadou skalních útvarů...

  17.3.2009 více