Posílení image regionu Jižní Morava a rozvoj informovanosti

Cílem projektu podpořeného z Regionálního operačního programu Jihovýchod byl rozvoj produktů cestovního ruchu a informovanosti o turistickém potencionálu regionu Jižní Morava za pomoci různorodých marketingových nástrojů.

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. se v rámci tohoto projektů účastnila veletrhů cestovního ruchu, vytiskla sadu propagačních materiálů, realizovala mediální kampaň nebo uspořádala tiskové konference, fam- a presstripy na podporu informovanosti o turistické nabídce jižní Moravy. Nedílnou součástí projektu byla úzká spolupráce s partnery v regionu na výstupech projektu.


  • Kult - Kam po Česku

    "Pomalu, ale jistě se blíží letní horké měsíce, ve kterých určitě budeme hledat místa, kde se můžeme osvěžit a zchladit. Jižní Morava nabízí spoustu možností, ať už se jedná o plovárny, přírodní koupaliště, rybníky nebo přehrady. Vodní radovánky ocení nejen vaše dítka, ale určitě i vy."

    11.6.2008 více