Propojení webových aplikací

Cílem projektu bylo zhotovení informačního systému, který propojil zainteresované subjekty cestovního ruchu a zefektivněl sdílení a shromažďování dat o místech a akcích zajímavých z hlediska cestovního ruchu.

Projekt byl podpořen dotací Jihomoravského kraje.