Ukončení spolupráce s Booking.com

Dne 23.11.2012 byla ukončena spolupráce s rezervačním systémem booking.com, který byl jako jeden ze dvou rezervačních systémů využíván ke zprostředkování ubytovacích služeb z portálu www.jizni-morava.info napojených na rezervační systém.

Spolupráce byla jednostranně vypovězena společností Booking.com B.V., a to způsobem, který ukazuje na velmi nízkou serióznost tohoto partnera. Výpověď spolupráce byla okamžitá bez jakékoliv možnosti získat bližší informace o konkrétních důvodech týkajících se údajných porušení podmínek jejich afilačního programu a bez informací o možnosti případného odvolání proti tomuto rozhodnutí. Rozsah smluvních ubytovatelů v rezervačním systému se sice sníží, na druhou stranu se zvýší průměrná dosažená provize ze zprostředkovaného obchodu. Dalším pozitivním efektem souvisejícím s ukončením této spolupráce je zrychlení načítání výsledku vyhledání z rezervačního formuláře, neboť již nebudeme zpomalováni pomalými odezvami rozhraní od Booking.com. Pro další období je jediným partnerem pro zprostředkování ubytovacích služeb společnost MITON Previo, s.r.o. provozující rezervační systém Previo. Ubytovatele, kteří nejsou zapojeni do tohoto systému, využívají pouze systém Booking.com a mají zájem s námi nadále spolupracovat na zprostředkování ubytovacích služeb, vyzýváme, ať se zapojí do systému Previo