Rozvoj konkurenceschopnosti v CR

Projekt Dalším vzděláváním k rozvoji konkurenceschopnosti v oblasti cestovního ruchu je financován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod registračním číslem CZ.1.07/3.2.04/05.0099.

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných služeb v oblasti cestovního ruchu. V rámci projektu budou vytvořeny 4 vzdělávací moduly zaměřené na turistickou nabídku Vranovska, turistickou nabídku Malé Hané, turistickou nabídku Horňácka a technické památky Jihomoravského kraje.

 


 • Horňácko – turisticky přitažlivý kout Moravy

   Na Horňácko, do jednoho z nejvýraznějších národopisných regionů jižní Moravy, směřovala 12. července exkurze Centrály cestovního ruchu Jižní Moravy pro průvodce a další pracovníky cestovního ruchu, uspořádaná v rámci tzv. „udržitelnosti“ projektu Dalším vzděláváním k rozvoji konkurenceschopnosti v cestovním ruchu.

  13.7.2016 více
 • Turistický potenciál Vranovska , Malé Hané a Horňácka

   Upozornit průvodce v cestovním ruchu a pracovníky cestovních kanceláří na turistický potenciál ekonomicky znevýhodněných regionů jižní Moravy – Vranovska, Malé Hané a Horňácka - měl projekt Centrály cestovního ruchu -Jižní Morava nazvaný „Dalším vzděláváním k rozvoji konkurenceschopnosti v oblasti cestovního ruchu.“ Po úspěšném pilotním ověření letos Centrála pokračuje ve zvyšování znalostí průvodců o zajímavostech regionů s využitím učebních textů a dalších pomůcek, připravených v rámci projektu.

  4.7.2016 více
 • Vzděláváme průvodce v cestovním ruchu - Za technickými památkami kraje

   Na rozšíření znalostí nových průvodců a dalších pracovníků v cestovním ruchu o technických památkách jako významných turistických cílech jižní Moravy byl zaměřen celodenní seminář, který 1.12.2015 uspořádala Centrála cestovního ruchu Jižní Morava v rámci udržitelnosti projektu „Dalším vzděláváním k rozvoji konkurenceschopnosti v cestovním ruchu,“ spolufinancovaného z evropských fondů.

  11.1.2016 více
 • Skončil další vzdělávací projekt, určený průvodcům: Technické památky patří k magnetům kraje

  Celodenním seminářem na téma Technické památky jižní Moravy skončil v únoru projekt Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava „Dalším vzděláváním k rozvoji konkurenceschopnosti v oblasti cestovního ruchu CZ.1.07/3.2.04/05.0099“, zaměřený na zvyšování kvalifikace průvodců a dalších pracovníků v cestovním ruchu. Projekt byl podpořen prostředky Evropského sociálního fondu.

  27.2.2015 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2007-2013 více
 • Jižní Morava-ráj technických památek

  Slunce, vinařské uličky, hrady a zámky, vila Tugendhat, Lednicko-valtický areál, jeskyně Moravského krasu, jsou osvědčené magnety jižní Moravy. Je to však i ráj technických památek. 

  22.1.2015 více
 • Vzděláváme průvodce v cestovním ruchu

   Na rozšíření znalostí průvodců a dalších pracovníků služeb v cestovním ruchu o turistických zajímavostech tří strukturálně a ekonomicky nejslabších regionů Jihomoravského kraje (Horňácka, Malé Hané a Vranovska) jsou zaměřeny tři tematické moduly nového vzdělávacího projektu Centrály cestovního ruchu Jižní Morava, nazvaného „Dalším vzděláváním k rozvoji konkurenceschopnosti v oblasti cestovního ruchu.“ Pilotní ověření těchto tří modulů skončilo dnes exkurzí pětadvaceti účastníků kursu na Malou Hanou. Ověření čtvrtého tematického okruhu, věnovaného technickým památkám kraje, připravuje Centrála cestovního ruchu na únor příštího roku.

  9.10.2014 více