Rozvoj konkurenceschopnosti v CR

Projekt Dalším vzděláváním k rozvoji konkurenceschopnosti v oblasti cestovního ruchu je financován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod registračním číslem CZ.1.07/3.2.04/05.0099.

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných služeb v oblasti cestovního ruchu. V rámci projektu budou vytvořeny 4 vzdělávací moduly zaměřené na turistickou nabídku Vranovska, turistickou nabídku Malé Hané, turistickou nabídku Horňácka a technické památky Jihomoravského kraje.