Horňácko – turisticky přitažlivý kout Moravy

 Na Horňácko, do jednoho z nejvýraznějších národopisných regionů jižní Moravy, směřovala 12. července exkurze Centrály cestovního ruchu Jižní Moravy pro průvodce a další pracovníky cestovního ruchu, uspořádaná v rámci tzv. „udržitelnosti“ projektu Dalším vzděláváním k rozvoji konkurenceschopnosti v cestovním ruchu.

Exkurze měla za cíl blíže seznámit účastníky s dosud pro cestovní ruch neobjevenými cíli, nabízejícími poznání i relaxaci. Účastníci celodenní vzdělávací akce navštívili nejvýraznější z deseti podhorských a horských obcí Horňácka a prohlédli si také část přírodních rezervací Bílých Karpat, zejména Vojšické louky a rezervaci Čertoryje.

V Malé Vrbce se seznámili s prací pokračovatelky dávné tkalcovské tradice horňácké rodiny Okénků Ing. Hany Buchtelové, v Kuželově navštívili tamní větrný mlýn, dokumentující mlynářství 19. a první půle 20. století v jedné z nejchudších oblastí Moravy. V Hrubé Vrbce si prohlédli pravoslavný monastýr sv. Gorazda, v katastru Suchova navštívili také památkový areál lidové architektury Vápenky. Součástí exkurze bylo i seznámení s novými ubytovacími kapacitami na Horňácku –  penzionem U mlýna v Kuželově a penzionem U Vavříků v Malé Vrbce.

            Průvodci a další exkurze mohli k detailnímu seznámení s Horňáckem využít učebních textů a dalších pomůcek, připravených v rámci projektu Dalším vzděláváním k rozvoji konkurenceschopnosti v cestovním ruchu. Ten jihomoravská Centrála cestovního ruchu za podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost připravila jako součást úsilí Jihomoravského kraje o podporu tří strukturálně a ekonomicky znevýhodněných regionů jižní Moravy – Horňácka, Malé Hané a Vranovska.

Fotogalerie