Skončil další vzdělávací projekt, určený průvodcům: Technické památky patří k magnetům kraje

Celodenním seminářem na téma Technické památky jižní Moravy skončil v únoru projekt Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava „Dalším vzděláváním k rozvoji konkurenceschopnosti v oblasti cestovního ruchu CZ.1.07/3.2.04/05.0099“, zaměřený na zvyšování kvalifikace průvodců a dalších pracovníků v cestovním ruchu. Projekt byl podpořen prostředky Evropského sociálního fondu.

Vzdělávací projekt byl zaměřen především na turistické cíle v regionech Vranovska, Horňácka a Malé Hané, které jsou dosud neprávem poněkud opomíjeny. Čtvrtou oblastí, které byla věnována pozornost, jsou právě technické památky, patřící k významným cílům poznávací turistiky v kraji.
Hlavní část programu celodenního semináře, který se uskutečnil 26.února, byla věnována Technickému muzeu v Brně, jehož dvanáct expozic prezentuje historii techniky na Moravě v nejširším záběru. Účastníci projektu si vyslechli přednášku lektora doprovázenou obrazovou i filmovou prezentací a v jeho doprovodu si prohlédli expozici historických vozidel, parních a spalovacích motorů, letecké historie, uličku řemesel, kabinet elektronové mikroskopie, kovolitectví a další zajímavé expozice včetně Salonu mechanické hudby s hracími strojky, automatofony, orchestriony, pianolami atd. Pozornost věnovali také aktuální výstavě věnované vojenské technice za první světové války.
V další části programu se účastníci projektu vypravili do jedné z externích expozic Technického muzea v barokní kovárně v Těšanech. Tam si prohlédli obytnou část i technické vybavení vesnické kovárny a zhlédli ukázku práce mistra černého řemesla s rozžhaveným železem na kovadlině.
Další zájemci o výukové texty a videoprezentace k jednotlivým tématům projektu z řad pracovníků v cestovním ruchu mohou tyto pomůcky získat v elektronické podobě na Centrále cestovního ruchu Jižní Morava. Centrála pro účastníky projektu připravuje rovněž vydání přílohy těchto textů nazvané Příběhy a pověsti tří jihomoravských regionů.
Více na info@ccrjm.cz

Fotogalerie