Turistický potenciál Vranovska , Malé Hané a Horňácka

 Upozornit průvodce v cestovním ruchu a pracovníky cestovních kanceláří na turistický potenciál ekonomicky znevýhodněných regionů jižní Moravy – Vranovska, Malé Hané a Horňácka - měl projekt Centrály cestovního ruchu -Jižní Morava nazvaný „Dalším vzděláváním k rozvoji konkurenceschopnosti v oblasti cestovního ruchu.“ Po úspěšném pilotním ověření letos Centrála pokračuje ve zvyšování znalostí průvodců o zajímavostech regionů s využitím učebních textů a dalších pomůcek, připravených v rámci projektu.

 Dne 24.června se uskutečnil celodenní seminář na téma Vranovsko. S průvodci jsme navštívili centrum regionu – Vranov nad Dyjí včetně komentované prohlídky zámku. Lektor ing. Ryšavý spolu s průvodkyní paní Solařovou přiblížili účastníkům semináře zajímavá míst v regionu. Cestou jsme navštívil muzeum motocyklů v Lesné, kde nám byla umožněna i prohlídka ubytovacích kapacit.
30. června se uskutečnil další celodenní seminář, v jehož rámci se průvodci a další pracovníci v cestovním ruchu vypravili na Malou Hanou. Ve Velkých Opatovicích, které jsou neformálním centrem mikroregionu, se seznámili s exponáty tamního muzea a především s turistickým magnetem Malé Hané – Moravským kartografickým centrem, které nabízí ojedinělou architekturu i zcela unikátní expozici s velkoplošnou plastickou mapou Markrabství moravského.
Vedle dalších cílů byla velká pozornost věnována zejména památkám Boskovic, především expozicím Muzea Boskovicka a restaurovaným památkám někdejšího boskovického židovského ghetta, mezi něž patří synagoga a Obecní dům s bytem rabína. Účastníci semináře si prohlédli také muzeum a hradební věž v Jevíčku na severním okraji Malé Hané.
12.7. se uskuteční seminář na téma Horňácko.