Vzděláváme průvodce v cestovním ruchu - Za technickými památkami kraje

 Na rozšíření znalostí nových průvodců a dalších pracovníků v cestovním ruchu o technických památkách jako významných turistických cílech jižní Moravy byl zaměřen celodenní seminář, který 1.12.2015 uspořádala Centrála cestovního ruchu Jižní Morava v rámci udržitelnosti projektu „Dalším vzděláváním k rozvoji konkurenceschopnosti v cestovním ruchu,“ spolufinancovaného z evropských fondů.

 Lektor Petr Nekuža seznámil účastníky s nejdůležitějšími a současně pro návštěvníky nejatraktivnějšími cíli poznávací turistiky v daném segmentu: S historickými větrnými i vodními mlýny v Kuželově, Rudici, Ruprechtově, Kloboukách u Brna, Vrbici a ve Slupi na Znojemsku, s památkami připomínající někdejší železářskou konjunkturu v Moravském krasu (Stará huť u Adamova), historii těžby uhlí v Rosicko-oslavanském revíru (bývalý důl Kukla, přeměněný v zážitkový park Permonium, připomínající zdejší hornické tradice), hledání nejlevnější nákladní dopravy (unikátní vodní cesta pro přepravu uhlí z jihomoravských dolů do Otrokovic, známá pod názvem Baťův kanál), s příklady vojenského stavitelství na jižní Moravě (pěchotní srub MJ-S 3 Zahrada) a s dalšími památkami.
Největší pozornost byla věnována detailnímu seznámení s patnácti specializovanými expozicemi Technického muzea v Brně, přibližujícími návštěvníkům tradici průmyslové výroby na Moravě. Na příkladu další technické památky – kovárny z počátku 18. století v Těšanech, obci, do které bratří Mrštíkové zasadili děj dramatu Maryša, si mohli průvodci vytvořit konkrétní představu nejen o technologiích využívaných ve venkovských kovárnách minulých staletí, ale také o postavení kovářů jako specializovaných řemeslníků v sociální struktuře moravské vesnice.
V letošním roce čekají účastníky této vzdělávací aktivity Centrály cestovního ruchu další tematické semináře projektu: Seznámí se s turistickými zajímavostmi tří strukturálně nejslabších regionů Jihomoravského kraje – Horňácka, Malé Hané a Vranovska. Zacílení projektu jihomoravské destinační agentury nazvaného „Dalším vzděláváním k rozvoji konkurenceschopnosti v cestovním ruchu“ vychází z dlouhodobého úsilí Jihomoravského kraje o všestrannou podporu zmíněných strukturálně znevýhodněných regionů. Pracovníkům služeb cestovního ruchu má projekt pomoci k zvýšení kvalifikace rozšířením znalostí o regionech, které obtížně hledají zdroje hospodářského růstu a pro něž je rozvoj turistiky jednou z mála významných šancí.

Fotogalerie