Vzděláváme průvodce v cestovním ruchu

 Na rozšíření znalostí průvodců a dalších pracovníků služeb v cestovním ruchu o turistických zajímavostech tří strukturálně a ekonomicky nejslabších regionů Jihomoravského kraje (Horňácka, Malé Hané a Vranovska) jsou zaměřeny tři tematické moduly nového vzdělávacího projektu Centrály cestovního ruchu Jižní Morava, nazvaného „Dalším vzděláváním k rozvoji konkurenceschopnosti v oblasti cestovního ruchu.“ Pilotní ověření těchto tří modulů skončilo dnes exkurzí pětadvaceti účastníků kursu na Malou Hanou. Ověření čtvrtého tematického okruhu, věnovaného technickým památkám kraje, připravuje Centrála cestovního ruchu na únor příštího roku.

Zacílení dalšího vzdělávacího projektu jihomoravské destinační agentury vychází z dlouhodobého úsilí Jihomoravského kraje o pomoc zmíněným strukturálně slabým regionům. Pracovníkům služeb cestovního ruchu, zvláště průvodcům a zaměstnancům incomingových cestovních kanceláří, má projekt přispět ke zvýšení kvalifikace rozšířením znalostí o regionech, které jen obtížně hledají jiné zdroje hospodářského růstu a pro něž je rozvoj turistiky prakticky jedinou významnou šancí.


Důkladnému seznámení účastníků projektu s návštěvními magnety zmíněných oblastí mají napomoci metodické pomůcky, skripta a výuková videa, která byla v rámci projektu vytvořena. Výukové texty byly přitom přeloženy i do německého a anglického jazyka, aby mohly členům cílové skupiny posloužit jako nástroj pro zlepšení slovní zásoby a užívané terminologie při komunikaci se zahraničními návštěvníky.
Praktické seznámení s reáliemi daných geografických oblastí tří regionů se uskutečnilo v rámci pilotního ověření během září a října letošního roku. Na Vranovsku se účastníci projektu seznámili s Národním parkem Podyjí, s vranovským zámkem, tamní hydroelektrárnou, která byla v době svého vzniku největším vodním dílem v Československu. Průvodci si prohlédli vranovský kostel, seznámili se s činností tamní keramické dílny, navazující na tradiční technologii slavné vranovské kameniny. Zavítali do muzea motocyklů v Lesné a na další místa v okolí tzv. Moravského jadranu.


Exkurze na Horňácko byla věnována tamní řemeslné tradici, biosférickým rezervacím UNESCO, lyžařským areálům i památkám lidového stavebnictví, mezi nimiž dominují kolonie dělnických domků Vápenky, zděné stodoly v Hrubé Vrbce a větrný mlýn v Kuželově. Účastníci semináře navštívili také rodný dům bratří Úprků a pravoslavný monastýr, nesoucí jméno novodobého mučedníka Gorazda II, rodáka z Hrubé Vrbky.


Na Malé Hané, jejíž turistické magnety jsou dosud až na výjimky ve stínu pozornosti organizátorů cestovního ruchu, dominovala jednodennímu programu průvodců návštěva Moravského kartografického centra ve Velkých Opatovicích. Účastníci exkurze zavítali také do borotínského arboreta, podívali se na Malou Hanou z jevíčské vyhlídkové věže a značnou pozornost věnovali také dominantám na jihu tohoto přitažlivého mikroregionu – Letovicím s jejich zámkem a barokním komplexem kláštera Milosrdných bratří a Boskovicím s turisticky přitažlivými památkami někdejší početné židovské komunity.
Soudě podle ohlasu v dotaznících, setkala se tato tři témata i semináře k nim s pozitivním ohlasem a účastníci vyjádřili zájem o účast na posledním z tematických modulů projektu, věnovaném technickým památkám. Pilotní ověření projektu přineslo také námět na rozšíření studijního materiálu pro průvodce – vydání výběru z příběhů a pověstí, jimiž jsou památná místa opředena. Centrála připraví jejich vydání v rámci tzv. „udržitelnosti projektu.“


Jak připomněla ředitelka Centrály cestovního ruchu Jižní Morava Zuzana Vojtová, ve statistikách cestovního ruchu v České republice si jižní Morava po léta zachovává za Prahou druhé místo v počtu zahraničních i domácích návštěvníků. Ale i tady je zájem o poznání či rekreaci rozdělen značně nerovnoměrně. „Horňácko, Malá Haná i Vranovsko, jak jsme přesvědčeni, patří k nejosobitějším regionům. Pokud s jejich kvalitami seznámíme průvodce a pracovníky cestovních kanceláří, lepší využití potenciálu těchto regionů v cestovním ruchu přestane snad být pouhou nadějí,“ řekla Vojtová. Podle ní je projekt dalším pokračováním úsilí Centrály o zvyšování kvalifikace pracovníků v cestovním ruchu. Navazuje na projekty Komunikující místo a Vědět a předávat (G.J. Mendel, L. Janáček, T.G. Masaryk, práce s handicapovanými turisty), uspořádané ve spolupráci s místními samosprávami a s Asociací průvodců České republiky.Fotogalerie