Pozvánka na 3. setkání pracovní skupiny

Dovolte nám pozvat Vás jménem Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o. a organizace Slow Food Brno na setkání pracovní skupiny při projektu Slow Food CE.

Tentokrát bychom Vás rádi seznámili s výsledky dosavadního počínaní a představili hlavní aktivity projektu, tzv. pilotní akce, které plánujeme realizovat především v následujícím roce. 

 

Cílem pilotních akcí je pozvednout povědomí a zvýšit hrdost na gastronomické dědictví jihomoravského regionu mezi žáky škol, učiteli a širokou veřejností. Snahou je ukázat, že jižní Morava může být bohatým zdrojem rozmanitých zemědělských produktů, které skvěle chutnají a mají důležité místo v našich kuchyních.

Do realizace bychom rádi zapojili co nejvíce aktérů a využili možných synergií v organizaci a propagaci, aby měly aktivity co největší dopad. Připravte se prosím na diskusi, jak se vaše organizace může do realizace pilotních akcí zapojit.
Co:      setkání pracovní skupiny při projektu Slow Food CE
Kdy:    čtvrtek, 29. 11. 2018 od 10 do 12 hodin
Kde:    Tržnice Brno, zasedací místnost ve 4. patře, vstup výtahem je z ulice Mečová
 
Program:
Úvod – Tom Václavík - Shrnutí dosavadní činnosti
Modul 1- Valorizace - Co a Jak - specifičnost valorizace kulturních hodnot s důrazem na nehmotné dědictví, Slow food myšlenka a projekty, představení klastrů
Modul 2 – Veřejné trhy - role veřejných trhů ve valorizaci gastronomického a kulturního dědictví (kritéria a jednotlivé kroky k založení Slow food trhu)
Modul 3 – Kuchaři a šéfkuchaři - role kuchařů a šéfkuchařů ve valorizaci gastronomického a kulturního dědictví
Modul 4 – Vzdělávání v oblasti gastronomie – role vzdělávání v oblasti gastronomie ve valorizaci gastronomického a kulturního dědictví (Slow food zkušenosti)
Modul 5 – Trvale udržitelný cestovní ruch – role trvale udržitelného cestovního ve valorizace gastronomického a kulturního dědictví (Slow food cestovní kritéria a zásady)
Diskuze
 
Svoji účast na setkání pracovní skupiny, prosím, potvrďte nejpozději do 25. 11. 2018 na adresu info@ccrjm.cz.
 
Těšíme se na setkání s Vámi,
Za projektové partnery tým Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava
& Tom Václavík za Slow Food Brno