Projekt Slow Food Central Europe byl zahájen na festivalu Cheese 2017

Festival Cheese 2017 v italském městečku Bra se stal místem prvního setkání mezi 11 partnery z pěti členských zemí EU (Itálie, Chorvatska, České republiky, Maďarska a Polska) právě zahájeného projektu s názvem Slow Food Central Europe, jež byl finančně podpořen z program Interreg Central Europe.
 
Festival Cheese 2017 poskytnul partnerům projektu Slow Food Central Europe příležitost sdílet svou představu o rostoucím kulturním významu gastronomie. Gastronomie je z velké části využívána k podpoře cestovního ruchu, ale málokdy je nahlížena jako prostředek, který může pomáhat zvyšovat udržitelnost životního prostředí a společenskou integraci. Nový projekt se zaměří na zvýšení schopností místních činitelů přidávat hodnotu k nehmotnému dědictví jídla při současné integraci hospodářské, ekologické a sociální udržitelnosti.
 
Města jsou ideálními laboratořemi pro dosažení takovýchto změn: dostatečně malá, aby dokázala ovlivnit podnikatelskou a společenskou scénu, ale zároveň dostatečně velká k tomu, aby sloužila jako brány na mezinárodní trhy. Projekt Slow Food Central Europe prověří inovativní řešení propagace gastronomického dědictví ve veřejném prostředí pěti měst: Benátek (Itálie), Dubrovníku (Chorvatsko), Krakova (Polsko), Brna (Česká republika) a Kecskemétu (Maďarsko).
 
Piero Sardo, prezident Nadace Slow Food pro Biodiverzitu, řekl: „Každá země má svoji kulturní identitu a gastronomické dědictví je její nedílnou součástí. Gastronomické dědictví je tvořeno specifickými potravinami, tradicemi a vědomostmi řemeslníků. Ty jsou důsledkem tisíců let přítomnosti lidí na daném místě, stejně tak jako sdílení a směňování s ostatními komunitami. Tato rozmanitost nás odlišuje a obohacuje na každé úrovni. V případě zemí střední Evropy, protagonistů tohoto projektu, stojí kulturní rozmanitost na společných základech. Hlavním cílem projektu je hledání gastronomických produktů a tradic jednotlivých zemí a znalostí drobných řemeslníků potřebných k jejich uchování při ochraně a zvyšování zemědělské biodiverzity.“
 
Úvodního setkání projektových partnerů se zúčastnila také zástupkyně Europa Nostra, přidruženého partnera projektu Slow Food Central Europe. Europa Nostra je celoevropská federace organizací věnujících se zajištění a propagaci evropského kulturního a přírodního dědictví. Sdružuje 250 neziskových organizací, 150 veřejných institucí a soukromých společností a na 1 200 individuálních členů ve 40 evropských zemích.
 
Partneři projektu Slow Food Central Europe jsou:
 • Slow Food
 • Město Benátky (Itálie)
 • Univerzita gastronomických věd (Itálie)
 • Rozvojová agentura města Dubrovník - DURA (Chorvatsko)
 • Spolek Kinookus (Chorvatsko)
 • Centrála cestovního ruchu Jižní Morava - CCRJM (České republika)
 • Slow Food Brno (České republika)
 • Město Krakov (Polsko)
 • Slow Food Polska (Polsko)
 • Město Kecskemét (Maďarsko)
 • Slow Food Kiskunság (Maďarsko)
 
Další informace:
 
Slow Food International Press Office
Twitter: @SlowFoodPress
 

Slow Food je celosvětová organizace prosazující vizi, ve které mají všichni lidé přístup k jídlu, které je dobré pro jejich zdraví, pomáhá jeho producentům a podporuje udržitelnost planety Země. Slow Food je tvořena více než 1 500 místními pobočkami a 2 400 komunitami po celém světě. Prostřednictvím projektů, jako je Ark of Taste (Archa chutí), Presidia a Zahrady v Africe a s podporou sítě Terra Madre, Slow Food chrání potravinářské a zemědělské dědictví celého světa a podporuje zemědělskou a potravinářskou výrobu, která respektuje životní prostředí, lidské zdraví a rozmanitosti místních kultur.