SlowFood-CE: v Krakově proběhlo školení v rámci projektu Slow Food Central Europe

Nová gastronomie: to bylo téma třídenního vzdělávacího semináře, který proběhl na začátku února v Krakově v rámci projektu Slow Food CE: Kultura, Dědictví, Identita a Jídlo, jež byl podpořen Evropskou unií.

Přesto, že kulturní dědictví spojené s jídlem představuje pro regiony důležitý zdroj, bývá často nedoceněno. Spolupráce se zainteresovanými skupinami či podpora místních tradic a dovedností umožňují jednak zvyšovat znalosti o bohatství místního gastronomického dědictví, ale také vytvářet nový multidisciplinární přístup k jídlu, který uznává silné vazby mezi pokrmem na talíři, planetou Zemí a lidmi. To je třeba realizovat, aniž by ze zřetele vytratily ekonomické, environmentální a sociální aspekty udržitelnosti.

Na počátku února se v Krakově setkalo 25 účastníků projektu - zástupců hnutí Slow Food a představitelů veřejných institucí z pěti středoevropských zemí - Itálie, Chorvatska, Maďarska, České republiky a Polska, aby diskutovali o biologické rozmanitosti, kultuře jídla a tradicích, se zvláštním zaměřením na vztahy mezi městy a venkovskými oblastmi.

Města jsou ideální laboratoří pro úspěšnou radikální změnu v pohledu na gastronomické dědictví: dostatečně malá, aby měla silný vliv na podnikatelskou a společenskou oblast, ale zároveň dostatečně velká, aby zajistila přístup na mezinárodní trhy.

To bylo také důvodem, proč organizace Slow Food zahájila tříletý projekt s názvem Slow Food CE: Kultura, Dědictví, Identita a Jídlo. Projekt podporuje spolupráci mezi regiony střední Evropy a vytváří model pro propagaci a zhodnocení tradičních potravin a jejich producentů, místních odrůd a plemen, řemeslných postupů výroby potravin, folkloru, kulturní krajiny a přírodních zdrojů, jež živí občany města a propojují je tak s venkovskými oblastmi. Projekt zároveň propojuje a vytváří nové spojenectví mezi pěti městy, známými svým bohatým kulturním dědictvím: Benátky, Dubrovník, Brno, Krakov a Kecskemét.

„Historické město, živá a přátelská atmosféra Krakova poskytly skvělé prostředí pro setkání účastníků projektu Slow Food-CE,“ řekla Olga Rendek, která se účastnila společně s Magdolnou Támase jako zástupci Kiskunság Slow Food konvivia v Maďarsku. „Setkání bylo užitečné i příjemné. Bylo užitečné díky vysoké kvalitě prezentací či zajímavým diskusím a bylo příjemné díky bohatému doprovodnému programu, například návštěva solného dolu Wielicka a místního farmářského trhu, nebo ochutnávka specialit místní kuchyně.“

První den byl zahájen seminářem "Od identifikace nehmotného kulturního dědictví k jeho propagaci", který zahrnoval prezentaci Piercarla Grimaldiho, antropologa z University of Gastronomic Sciences. Peircarlo diskutoval o trajektorii výzkumu v oblasti etnodiversity a biodiverzity, Archy chuti a „sýpky paměti“ (Granaries of Memory). Paola Roveglia ze Slow Food představila cíle následného "školení školitelů" k takzvanému mapování zdrojů gastronomického kulturního dědictví, což je další úkol, na kterém budou projektový partneři pracovat.

„Je nám velkou ctí, že jsme mohli hostit partnery projektu, a to ze dvou důvodu,“ dodává Szymon Gatlik, představitel města Krakova. „Za prvé, cítíme, že setkání přineslo hodnotné vstupy formující další kroky projektu. Aktivity navrhnuté pro nastávající měsíce nám zajisté pomůžou charakterizovat a propagovat gastronomické dědictví ve všech partnerských městech a zřejmě také vymezí společné oblasti a cesty. Za druhé, měli jsme šanci ukázat naším partnerům a kamarádům, jaký Krakov vlastně je, proč každý aspekt kulturního dědictví, gastronomie nevyjímaje, je u nás tak důležitý – ve městě, které slaví výročí 40 let od zapsání na Seznam světového dědictví UNESCO, jakožto jedné z 12 prvně zapsaných památek.

Prohlídka města pro účastníky setkání zahrnovala návštěvu farmářského trhu Targ Pietruszkowy, jenž se brzy stane trhem planety Země. Každou sobotu přichází na trh zhruba 80 producentů, kteří zde prodávají čerstvé ovoce a zeleninu, pečivo, oleje, džusy, zavařeniny, med, maso, mléko, vajíčka, sýry, sladkovodní ryby, mouku, sladké pečivo a mnoho dalších. Prodavači rovněž spolupracují s místními organizacemi, například Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie (Nadace Nakupuj zodpovědně), se kterými pořádají školení a zážitkové dny. Návštěva trhu přinesla účastníkům setkání konkrétní příklad, jak lze propagovat dědictví gastronomie.

Příštím důležitým setkáním bude Terra Madre Salone del Gusto (Turín, 20. – 24. září 2018). Tato mezinárodní událost nabídne prezentaci pěti pilotních akcí, které si města vybrala jako své praktické nástroje propagace kulturního dědictví a které postupují dle předem zmapované práce. Dále událost umožní sdílet další prověřené přístupy a praktiky z oblasti propagace kulturního dědictví v urbanizovaných prostorech. V neposlední řadě bude možné setkat se se zástupci evropských a regionálních institucí, diskutovat společně dosavadní výsledky a těšit se na další plánované aktivity. To zahrnuje integraci gastronomického kulturního dědictví do příslušných politik urbanizovaných sektorů (kultura, obchod, vzdělání, ekonomický a venkovský rozvoj, životní prostředí) a vybízí k rozvoji patřičných politik na všech úrovních státního řízení.


 

Přiložené dokumenty