V Brně proběhne seminář na téma zapojení místních aktérů do propagace gastronomického dědictví

V rámci projektu Slow Food Central Europe financovaného z programu Interreg Central Europe proběhne v Brně seminář na téma zapojování místních aktérů do propagace gastronomického dědictví. Seminář se uskuteční ve čtvrtek, 7. března 2019 od 9 do 11 hodin v sále Nadace Partnerství na ulici Údolní 33.

Do projektu Slow Food Central Europe jsou zapojena města Krakow (Polsko), Dubrovník (Chorvatsko), Kecskemét (Maďarsko), Benátky (Itálie) a Brno (Česká republika). V průběhu roku 2019 se každé město chystá testovat inovativní a společensky orientovaná řešení, která zpropagují gastronomické dědictví ve veřejném prostoru, a to tak, že realizují pět tzv. pilotních akcí. Akcemi se rozumí konkrétní činnost v souladu s filozofií Slow Food, která se zaměřuje na podporu specifických charakteristik místní gastronomie, jejích kořenů a kulturního dědictví.

Na semináři s názvem „Zapojení místních aktérů do propagace gastronomického dědictví: kritické otázky a řešení pro rozvoj nadnárodní strategie“, budou jednak představeny pilotní akce všech zapojených měst, jednak se bude diskutovat o tom, že jídlo a gastronomie mohou být důležitými nástroji pro místní strategie udržitelného rozvoje.

Ivo Kara-Pešić z chorvatského spolku Kinookus představí plánované aktivity v Dubrovníku s názvem „Jídlo jako most mezi hmotným a nehmotným dědictvím“. „Chutě a gastronomické zážitky na Zelném trhu v Kecskemétu“ představí Beáta Borbély, zástupce města Kecskemét. Aktivity, které proběhnou v Brně pod názvem „Ochutnejte a poznejte rozmanitost jižní Moravy“ představí Tom Václavík ze spolku Slow Food Brno. Szymon Gatlik, zástupce města Krakov, se ve své prezentaci s názvem „Gastronomické dědictví: šance na vyrovnání negativních důsledků moderního turistického ruchu“ zamyslí nad možnostmi gastronomie v turistice. Možnosti využívání gastronomie v rozvoji regionů ve své přednášce s názvem „Jídlo a gastronomie jako klíčové nástroje pro místní strategie udržitelného rozvoje“ představí Isabella Marangoni z italských Benátek. Podobnému tématu se bude věnovat i Vít Hrdoušek z MAS Strážnicko ve své přednášce „Krátké dodavatelské řetězce, místní produkty a rozvoj území Jižní Moravy z pohled MAS“. Přednáškový program uzavře Ivo Bednář, Vedoucí Oddělení cestovního ruchu a zahraničních vztahů města Brno ve svém příspěvku „Brno jako turistická a gastronomická destinace“.

Seminář proběhne v anglickém jazyce bez tlumočení a vstup je zdarma.

Projekt EU “SLOW FOOD – CE: kultura, dědictví životní prostředí a jídlo” je financován z programu EU Interreg Central Europe, který podporuje spolupráci mezi regiony střední Evropy, a trvá po 3 roky – od 1. června 2017 do 31. května 2020. Smylsem projektu je zahrnout veřejné a soukromé aktéry v pěti městech střední Evropy (Benátky, Dubrovník, Brno, Krakov a Kecskemét), tak aby byla vytvořena a sdílená společná metodologie pro identifikaci zdrojů nehmotného kulturního dědictví souvisejícího s jídlem a návrh modelu, který by byl schopen chránit a zvyšovat tradiční potraviny a jejich produkci.
KONEC


Kontakty :
Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava: Pavel Růžička, pavel.ruzicka@taktiq.com, 775 700 103
Slow Food Brno: Tom Václavík, tom@slowfoodbrno.cz, 776 760 700
Slow Food International Press Office : internationalpress@slowfood.it, +39 0172 419 645
Twitter: @SlowFoodPress

Další informace:
Slow Food je globální hnutí a organizace, jejíž vizí je svět zpřístupňující všem lidem konzumaci takového jídla, které je zdravé pro ně, pro ty, kteří jej pěstují, i pro planetu. Slow Food zahrnuje milion aktivistů, kuchařů, odborníků, mladých lidí, zemědělců, rybářů a akademiků z více než 160 zemí.

Projekt SlowFood-CE je financován EU programem Interreg Central Europe.
Výhradní odpovědnost za obsah této publikace nese organizace Slow Food, EU nenese odpovědnost za jakékoli použití informací, které obsahuje.