Zpráva z mapování gastronomického kulturního dědictví Brna

CCRJM ve spolupráci se SlowFoodBrno se v rámci projektu SlowFood-CE prostřednictvím výzkumu snažila identifikovat a zdokumentovat gastronomické kulturní dědictví svého města a regionu. Specifickým cílem průzkumu bylo zmapovat historický vývoj a současnost místního potravinového systému od výroby až po spotřebu a jemu odpovídající ekonomické a společenské prostředí.

Mapování proběhlo prostřednictvím rekonstrukce historického, kulturního, sociálního a ekonomického kontextu s využitím bibliografických, archivních, fotografických, audiovizuálních a ikonografických zdrojů a informací dostupných v knihovnách, archivech, na univerzitách, ve studijních centrech, uměleckých galeriích apod.

Přiložené dokumenty