South Moravia - region without barriers

Cílem projektu „South Moravia - region without barriers“, který byl schválen k podpoře v rámci grantu Evropské komise (SI2.710216) je zmapovat současnou situaci přístupnosti Jihomoravského regionu pro osoby se specifickými potřebami.

Lead Partner: Centrála cestovního ruchu-Jižní Morava, z.s.p.o.
Partneři: Liga vozíčkářů, Regionální hospodářská komora Brno
Realizace: 19. 9. 2015 - 18. 3. 2017
Alokované prostředky EC: 27 394,51 €

Nejdůležitější výstupy:

 •  Analýza současného stavu přístupnosti vybraných turistických cílů v Jihomoravském kraji
 • vytvoření vzdělávacího semináře pro zástupce turistických cílů a dalších subjektů působících v cestovním ruchu včetně vzdělávacích materiálů
 • study tour pro průvodce v cestovním ruchu a zástupce cestovních kanceláří
 • tištěné propagační materiály


 • Pilotní ověření projektu

  První tři pilotní ověření vzdělávacího semináře projektu se uskutečnily v Hodoníně, Brně a Blansku. 

  12.1.2017 více
 • Nový propagační leták projektu

   Nový propagační letáček projektu  je primárně určen pro provozovatele hotelových a restauračních zařízení a také turistické atraktivity.

  9.12.2016 více
 • Pozvánka na pilotní ověření vzdělávacího semináře

  Centrála cestovního ruchu Jižní Morava ve spolupráci s Ligou vozíčkářů a Regionální hospodářskou komorou Brno si Vás dovoluje pozvat na seminář, věnovaný možnostem zlepšení přístupnosti objektů cestovního ruchu pro osoby se specifickými potřebami.

  24.11.2016 více
 • Analýza přístupnosti regionu pro osoby se specifickými potřebami

  V rámci projektu South Moravia - region without barriers proběhlo dotazníkové šetření a mapování na místě k identifikaci současného stavu přístupnosti Jihomoravského regionu ve vybraných objektech (turistických cílech a členech RHK Brno), jehož výstupem je Analýza současného stavu přístupnosti regionu pro osoby se specifickými potřebami.

  5.10.2016 více