Analýza přístupnosti regionu pro osoby se specifickými potřebami

 Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, ve spolupráci s Ligou vozíčkářů, provedla aktualizaci dokumentu Analýza současného stavu přístupnosti Jihomoravského kraje pro osoby se specifickými potřebami ve vybraných objektech (turistické cíle a členové RHK Brno).

Dokument vznikl v  rámci projektu South Moravia - region without barriers na základě  dotazníkové šetření a mapování na místě.  

Realizaci šetření i zpracování samotného výstupu v podobě souhrnného dokumentu Analýzy odborně vedl projektový partner Liga vozíčkářů.

Analýza bude i nadále průběžně aktualizována a doplňována o nové objekty také v dalších letech udržitelnosti projektu.

Dokument byl aktualizován v rámci malého projektu South Moravia - region without barriers, poslední aktualizace květen 2018. 

Přiložené dokumenty