Centrála proškolila 25 průvodců v cestovním ruchu

Centrála cestovního ruchu- Jižní Morava,  z.s.p.o., ve spolupráci s Ligou vozíčkářů a Regionální hospodářskou komorou, připravila  Study tour pro průvodce v cestovním ruchu.

 Celodenní study tour se uskutečnila 28. 2. 2017 a zúčastnilo se jí 25 průvodců v cestovním ruchu. Hlavním cílem Study tour bylo poskytnout průvodcům v cestovním ruchu nové informace o přístupnosti vybraných objektů, aby mohli pro své klienty se specifickými potřebami připravit kvalitní a zajímavý program.

První kroky skupiny vedly do Moravského krasu, kde byla připravena prohlídka bezbariérové trasy Punkevních jeskyní a nově otevřeného Domu přírody Moravského krasu s odborným výkladem. Následovala návštěva bezbariérově přístupné Expozice Austerlitz-malé město velkých dějin. Posledním bodem study tour byla návštěva Památníku Mohyla míru v Praci a multimediální expozice v přilehlém muzeum.

Všichni účstníci obdrželi také vytvořené vzdělávací materiály na flash discích.

Fotogalerie

Přiložené dokumenty