Pozvánka na Study tour

 Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava Vás co nejsrdečněji zve k účasti na studijní cestě, tentokrát na téma bezbariérového cestování, v rámci které se dozvíte o současném stavu přístupnosti vybraných objektů pro osoby se specifickými potřebami.

Jedná se o celodenní studijní cestu s komentovanými prohlídkami se zaměření na bezbariérovost navštívených objektů, garantem naší cesty bude Ing. arch. Adam Erben z Ligy vozíčkářů v Brně.

Studijní cesta se uskuteční v úterý 28. 2. 2017, odjezd od Janáčkova divadla v Brně je v 7:15 hodin (předpokládaný návrat do Brna v 16:30). Pro účastníky cesty je zajištěn také oběd. Více o programu v přiložené pozvánce.

Poznávací cestu pro průvodce cestovního ruchu realizujeme v rámci projektu South Moravia – region without barriers, reg. č. SI2.710216 (Jižní Morava bez bariér), jehož partneři jsou Liga vozíčkářů a Regionální hospodářská komora Brno. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Prosíme o zaslání závazné přihlášky do pátku 24.2.2017 do 13:00 hodin na perdochova@ccrjm.cz

 

Přiložené dokumenty