Společná propagace turistického potenciálu dědictví Velké Moravy v příhraničním území

Projekt Společná propagace turistického potenciálu dědictví Velké Moravy v příhraničním území je financován v rámci Operačního programu Přeshrniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013, v rámci Fondu mikroprojektů.

Hlavním cílem projektu je větší využití turistického potenciálnu Jižní Moravy, Východní Moravy a Trnavského samosprávného kraje zapojením jednotlivých archeologických lokalit (Staré Město, Modrá, Pohansko, Znojmo, Mikulčice, Kopčany) ležících na území tří krajů. Zvýšení počtu návštěvníků společně se propagujících turistických cílů. Výchova dětí a mládeže k většímu uvědomění si historických a kulturních kořenů na principu osobního poznávání archeologických a historických nálezů přímo v terénu.

I když podstatným prvkem má být posílení cestovního ruchu a zvýšení jeho pozitivního vlivu na regionální rozvoj dotčených území, dominantní dopad aktivit a výsledků mikroprojektu bude v oblasti opětného budování vědomí kulturní sounáležitosti obyvatel dotčeného pohraničního regionu i obou států - České a Slovenské republiky. Zejména zacílení na cílové skupiny školní mládeže, rodiče s dětmi, prarodiče s vnoučaty a obyvatele příhraničního regionu dává tomuto záměru dobré perspektivy. Cílové skupiny získají náměty pro volnočasové aktivity možnosti využití programů v rámci školní výuky a poznání kulturně historických základů obou národů.

http://www.ccrjm.cz/userfiles/image/Logolinky/logolink_4.png