Centrály cestovního ruchu reagují na ohlas loňského cyrilometodějského jubilea Putujeme Velkou Moravou

Impulsem k zahájení práce na dvou „velkomoravských“ projektech byl ohlas loňského 1150. výročí příchodu svatých Konstantina a Metoděje na Moravu a velký počet náboženských, kulturně společenských i poznávacích aktivit s tímto výročím spojených. Bylo možné je uskutečnit díky podpoře Fondu mikroprojektů Programu přeshraniční spolupráce SR-ČR vznikly dva projekty.

Webová stránka http://www.velka-morava.eu/ (Putujeme Velkou Moravou), představující turisticky zajímavé velkomoravské lokality na území Jihomoravského, Zlínského a Trnavského samosprávného kraje, dvojjazyčná česko-slovenská skládačka s mapkou pro žáky základních škol a rodiny s dětmi a propagační záložka do knihy s upozorněním na novou webovou stránku. To jsou základní produkty nejnovějšího projektu přeshraniční spolupráce SR-ČR. Spolu s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava v Brně se na něm podílí také Centrála cestovního ruchu Východní Moravy ve Zlíně a obec Kopčany v Trnavském samosprávném kraji.

 

Přiložené dokumenty