Nový projekt přeshraniční spolupráce

Nový projekt rozjíždí CCRJM ve spolupráci s projektovými partnery Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.o. a obcí Kopčany v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013, Fond mikroprojektů. 

V rámci nového projektu vznikne propagační materiál, záložka pro děti a nová webová stránka, které budou propagovat zapojené velkomoravské lokality ve Znojmě-Hradišti, Pohansku, Mikulčicích, Starém Městě, Modré a Kopčanech. Především webové stránky budou poskytovat informace o aktuálních akcích pro děti a mládež a mohou se stát pomůckou učitelů pro plánování školního výletu.

Pro více informací můžete kontaktovat projektového manažera Jana Chmelíčka na e-mailu: chmelicek@ccrjm.cz  nebo Moniku Perďochovou na e-mailu:perdochova@ccrjm.cz.