Nový vizuální styl mikroprojektu

Pro mikroprojekt Velké Moravy byl vytvořen ilustrovaný vizuální styl, ze kterého budeme vycházet při přípravě webových stránek a propagačních materiálů. Autorem vizuálu je MgA. Jaroslav Juřica. 

 

 

Fotogalerie