Studie: Možnosti využití kulturně-historického dědictví Velké Moravy jako turistického potenciálu destinace

Projekt Studie: Možnosti využití kulturně-historického dědictví Velké Moravy jako turistického potenciálu destinace je financován v rámci Operačního programu Přeshrniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013, v rámci Fondu mikroprojektů.

Hlavním cílem projektu je zpracováním odborné studie "Možnosti využití kulturně historického dědictví Velké Moravy jako turistického potenciálu destinace" připravit dostatek argumentů a odborných podkladů pro větší využití turistického potenciálnu příhraničního území. Vytvoření podmínek pro rozvoj vzájemných kontaktů a spolupráci, realizaci dalších nadnárodních projektů, zaměřených na rozvoj cestovního ruchu v příhraničním území. Na tvorbu turistického produktu Velká Morava, cíleně zaměřeného na poznávání společných historických kořenů obyvatel příhraničního území, které sehrálo v 9. století klíčovou roli při christianizaci středoevropského teritoria se slovanským obyvatelstvem.