O možnostech turistického využití kulturně-historického dědictví Velké Moravy

Analýze možností efektivního využití kulturně-historického dědictví Velké Moravy v poznávací turistice na území Jihomoravského, Zlínského a Trnavského samosprávného kraje byl věnován projekt přeshraniční spolupráce, na kterém se podílely jihomoravská a zlínská centrála cestovního ruchu a slovenská obec Kopčany. Projekt byl financován v rámci OPPS SR-ČR 2007-2013, Fond mikroprojektů.

Na význam dosud nezpracovaného tématu upozornil spolupracující partnery velký zájem nejširší veřejnosti o kulturně-společenské a poznávací aktivity roku 2013, spojené s 1  150. výročím příchodu Konstatina a Metoděje na Velkou Moravu. Spolupracující partneři se tehdy rozhodli položit základ užší spolupráce všech velkomoravských lokalit vybavených turistickou infrastrukturou, ale také orgánům veřejné správy na obou stranách česko-slovenské hranice. V rámci projektu, vypracovala Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava "Studii". Z analýzy návštěvnosti a silných i slabých stránek daných lokalit vyplynula řada doporučení směřující k efektivnějšímu využití potenciálu velkomoravských památek.

Součástí studie, prezentované na společném workshopu starostů a pracovníků veřejné správy, památkářů, vedoucích představitelů muzeí a destinačních agentur, byly také výstupy z dotazníkového šetření mezi návštěvníky velkomoravských lokalit s muzejní infrastrukturou a pravidelným návštěvnickým provozem. K informování nejširší návštěvnické veřejnosti o atraktivitách jednotlivých velkomoravských lokalit byla zpracována přehledná tiskovina, poprvé představující všechny velkomoravské cíle společně. Text Studie je pro zájemce k dispozici na vyžádání, na emailu perdochova@ccrjm.cz.