Výzva pro navázání budoucí spolupráce

Centrála cestovního ruchu-Jižní Morava, z.s.p.o. se touto výzvou obrací na subjekty, které by měly zájem spolupracovat na rozvoji tématu Velké Moravy v rámci turistického potenciálu.

S případnou nabídkou spolupráce se prosím obracejte na Moniku Perďochovou na e-mail: perdochova@ccrjm.cz