Workshop v Hodoníně: O možnostech turistického využití kulturně historického dědictví Velké Moravy

Workshop v Hodoníně: O možnostech turistického využití kulturně historického dědictví Velké Moravy

Možnostem využití kulturně historického dědictví Velké Moravy v poznávací turistice na území Jihomoravského, Zlínského a Trnavského samosprávného kraje byl věnován workshop představitelů veřejné správy, muzejních pracovníků, památkářů a pracovníků destinačních agentur, který se dnes uskutečnil v Hodoníně.

Účastníci se na něm seznámili se závěry studie „možnosti využití kulturně historického dědictví Velké Morava v rámci stejnojmenného projektu, podpořeného z programu přeshraniční spolupráce SR-ČR. Partnerem jihomoravské centrály v tomto projektu je sesterská organizace ze Zlínského kraje a obec Kopčany, na jejímž území se nalézá nejstarší dochovaná zděná stavba z velkomoravského období.

Představeny byly rovněž výsledky letošního dotazníkového šetření mezi návštěvníky velkomoravských lokalit s muzejní Morava účastníky rovněž seznámili s novou popularizační tiskovinou pro turisty, prezentující „pod jednou střechou" informace a fotografie z velkomoravských lokalit tří krajů. 

Účastníci workshopu vyslechli rovněž koreferáty o zkušenostech obce Modrá na Uherskohradišťsku s výstavbou a provozem velkomoravského archeoskanzenu, o postupu prací na budování archeoparku Mikulčice-Kopčany, o projektu města Uherského Hradiště na revitalizaci národní kulturní památky Výšina sv. Metoděje a její zapojení do kulturního života města. Slovenští památkáři seznámili přítomné s nejnovějšími postupy prezentace archeologických památek.

Jak zdůraznila ředitelka Centrály cestovního ruchu Jižní Morava Zuzana Vojtová, základní motivací projektu, jehož partnery jsou kromě jihomoravské centrály také sesterská destinační agentura východní Moravy ve Zlíně a obec Kopčany, bylo letošní 1150. výročí příchodu svatých Konstantina a Metoděje na Moravu a velký počet aktivit s tímto výročím spojených. „Vše, co se letos dělo, bylo svědectvím faktu, že několik desetiletí existence Velké Moravy nebylo z českých a slovenských dějin vymazáno. Jubileum samo i události s ním spojené vzbudily zájem nejširších vrstev obyvatel České i Slovenské republiky o vše, co s velkomoravskou „epizodou" na sklonku prvního tisíciletí souviselo," řekla Vojtová a zdůraznila, že práce na studii ukázala na dosud ne plně využitý potenciál těchto lokalit v poznávací turistice i na možnosti jejich dalšího zapojení do cestovního ruchu.

Tomuto tématu - se zvláštním zaměřením na školy a na rodiny s dětmi - bude věnován i navazující mikroprojekt, v jehož rámci má kromě publikace s mapkou pro školáky vzniknout také webová stránka s aktuálními informacemi o nabídce všech velkomoravských lokalit pro danou kategorii návštěvníků.

 

Fotogalerie