Trh regionálních potravin a výrobků – online

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. se již delší dobu zaměřuje na rozvoj regionální gastronomie. S pozitivním ohlasem se setkal projekt Ochutnejte Moravu! a CCRJM se rozhodla věnovat tomuto tématu a jeho inovaci ve spolupráci s rakouským partnerem Leader Region Weinviertel Ost v projektu Trh regionálních potravin a výrobků - online (CZ0167), který byl podpořen z Fondu malých projektů jižní Morava - Dolní Rakousko.

Díky projektu došlo k výměně zkušeností v oblasti rozvoje regionální gastronomie mezi jižní Moravou a dolnorakouskou oblastí Weinviertel. Podařilo se zmapovat producenty a prodejce regionálních potravin a výrobků a také je jednotně propagovat pomocí webových stránek www.produktymoravy.cz a tiskovin. Regiony se budou vzájemně prezentují a tím vzbuzují zájem mezi obyvateli i turisty o regionální produkty.

http://www.ccrjm.cz/userfiles/image/Logolinky/logolink_3.png


 • Regionální potraviny a výrobky

  V rámci projektu „Trh regionálních potravin a výrobků-online“ byla vydána brožurka s informacemi o projektu, partnerovi projektu Leader Region Weinviertel Ost a jeho aktivitách a seznamem producentů a prodejců regionálních potravin a výrobků na jižní Moravě.

  28.8.2012 více
 • Prezentace projektu "Trh regionálních potravin a výrobků - online"

  Srdečně Vás zveme na naši prezentaci projektu "Trh regionálních potravin a výrobků - online" na regionálních akcích, které se zaměřují na místní gastronomii a produkty. Nejprve můžete navštívit náš informační stánek na tradičních Slavnostech chřestu v Ivančicích (18. - 20. 5. 2012), dále v Plžích na akci s názvem Senioři a víno (26. 5. 2012) a o týden později na Abecedě řemesel (2. 6. 2012) ve skanzenu Strážnice.

  4.5.2012 více
 • Výzva pro producenty a prodejce regionálních potravin a výrobků na jižní Moravě

  Dovolujeme si vyzvat producenty a prodejce regionálních produktů z jižní Moravy k zapojení do projektu „Regionální trh potravin a výrobků-online". V současné době připravujeme webovou stránku a brožurku prezentující regionální produkty jižní Moravy v jazyce českém a německém a jejich producenty/prodejce. Na základě studie jsme již většinu kontaktů získali, ale pokud splňujete níže uvedená kritéria a chcete s námi spolupracovat, kontaktujte nás: hlavkova@ccrjm.cz

  16.4.2012 více
 • Nový projekt se zaměří na regionální produkty

  Nový projekt se zaměří na regionální produkty

  Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava se již delší dobu zaměřuje na rozvoj regionální gastronomie. S pozitivním ohlasem se setkal projekt Ochutnejte Moravu! a CCRJM se rozhodla věnovat tomuto tématu a jeho inovaci ve spolupráci s rakouským partnerem Leader Region Weinviertel Ost v novém přeshraničním projektu "Trh regionálních potravin a výrobků - online", který byl podpořen z Fondu malých projektů Rakousko - Česká republika 2007 - 2013.

  6.10.2011 více