Výzva pro producenty a prodejce regionálních potravin a výrobků na jižní Moravě

Dovolujeme si vyzvat producenty a prodejce regionálních produktů z jižní Moravy k zapojení do projektu „Regionální trh potravin a výrobků-online". V současné době připravujeme webovou stránku a brožurku prezentující regionální produkty jižní Moravy v jazyce českém a německém a jejich producenty/prodejce. Na základě studie jsme již většinu kontaktů získali, ale pokud splňujete níže uvedená kritéria a chcete s námi spolupracovat, kontaktujte nás: hlavkova@ccrjm.cz

Uzávěrka pro brožurku: do 4. 5. 2012

Uzávěrka pro webovou stránku: přihlášky přijímáme průběžně

Kritéria:

Výrobek (výrobky) musí být původní, s vazbou na jižní Moravu, vycházející z regionálních tradic. Do seznamu jsou automaticky zařazeny výrobky, které vycházejí z tradiční řemeslné a rukodělné výroby regionu a výrobky, které disponují regionálním označením - značkou např. „Tradiční výrobek Slovácka", „Moravský kras - regionální produkt". Výrobek zároveň musí být vyráběn v množství, které umožňuje zakoupení v maloobchodní síti, či jiném veřejně dostupném místě (galerie, turistické informační centrum, dílna výrobce), nebo prostřednictvím e-shopu.

Výrobky kromě potravin

Pro posouzení „míry tradičnosti" výrobku, výrobní technologie nebo výrobce, u kterých „míra tradičnosti" není na první pohled jednoznačná, je spodní hranicí pro zařazení do seznamu min. 10 let (praxe výrobce nebo historie výrobku nebo výrobního postupu či technologie). Produkt musí být zároveň vyráběn alespoň částečně ručně. Nevylučujeme tedy využití nejrůznějších nástrojů/pomůcek, ale výrobek musí nést osobní otisk - rukopis jeho tvůrce, nesmí se jednat o plně automatizovanou produkci. jako základní kritérium je minimálně 50 % podíl ruční práce. Výrobky zařazené do seznamu musí splnit obě kritéria - v případě, že výrobek splňuje pouze jedno z kritérií, bude jeho zařazení do seznamu posouzeno individuálně.

Potravinářské produkty

Pro potravinářskou produkci je kritériem pro zařazení do seznamu buď historický regionální původ, nebo minimální podíl místních surovin (suroviny pocházející z území jižní Moravy). Minimální podíl místních surovin je 60%. Restaurace musí být držitel certifikace Stezky dědictví na území jižní Moravy. Pokud vás naše výzva zaujala, kontaktujete Moniku Hlávkovou:
hlavkova@ccrjm.cz
tel.: +420 542 210 088