V4 CARATHIAN TOURISM

Projekt V4 CARPATHIAN TOURISM je společný projekt Centrály, maďarské organizace cestovního ruchu Tisza menti Mezőség Turizmusáért Egyeslület, polské Stowarzyszenie Ekopsychologia a slovenského partnera Občianske Združenie Umenie a remeslá Štiavnice.

Hlavním cílem projektu je zlepšení propagace a marketingových dovedností subjektů působících v oblasti venkovské turistiky. Cílové skupiny projektu jsou především podnikatelé v eko/agroturistice, farmáři, výrobci tradičních výrobků, vinaři, majitelé stylových ubytovacích či stravovacích kapacit aj.

Hlavní cíl projektu bude realizován prostřednictvím 4 workshopů v zemích V4. Během workshopů budou zkušení odborníci přednášet své poznatky a znalosti z oblasti prezentace značky a služeb/produktů, propagace na sociálních médiích a možnosti využití ostatních marketingových nástrojů ve vztahu k trendům v cestovním ruchu, na kterých se účastníci dozvědí poznatky o trendech v cestovním ruchu, informace o sociálních médiích a použití dalších marketingových nástrojů.

Více informací o projektu se dozvíte na stránce projektu: humtour.com/carpathiantourism

Projekt CARPATHIAN TOURISM „CooperAtion of touRism for building PATHways through developIng hANdicraft workshops for tourist and rural TOURISM suppliers“ je podpořený z prostředků Visegrádského fondu.


  • Pozvánka na workshop Venkovská turistika

    Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Vás co nejsrdečněji zve na odborný workshop zaměřený na podporu propagace a marketingových dovedností subjektů působících v oblasti venkovské turistiky. Je určen především podnikatelům v eko/agroturistice, farmářům, výrobcům tradičních výrobků, vinařům, majitelům stylových ubytovacích či stravovacích kapacit aj.