Druhá největší města Visegrádské čtyřky chtějí spolupracovat v cestovním ruchu

 Prezentace turistických nabídek, marketingových aktivit, struktury managementu turistických organizací, vzdělávacích programů na univerzitách a projektů měst a regionů v oblasti cestovního ruchu byly na programu společného workshopu zástupců Brna, Debrecínu, Krakova a Košic, který se od 16. do 19. září konal v Debrecínu.

Kromě odborníků z oblasti cestovního ruchu se jej zúčastnili také pracovníci univerzit. Brněnskou delegaci tvořili pracovníci Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava, Kanceláře strategie města Brna a Masarykovy univerzity.

Účastníci workshopu se zavázali spolupracovat na budoucích společných projektech v oblasti cestovního ruchu, především zaměřených na témata regionální gastronomie a vinařství, folkloru a tradičních řemesel.

Pracovní setkání se uskutečnilo díky grantu Mezinárodního visegrádského fondu, majícího za cíl podpořit spolupráci druhých největších měst zemí Visegrádské čtyřky při rozvoji cestovního ruchu. Zejména jde o navázání spolupráce mezi kompetentními zástupci zapojených měst, odborníky v cestovním ruchu, sdílení zkušeností v oblasti marketingových aktivit, s cílem zvyšování atraktivnosti druhých největších měst jako destinací cestovního ruchu. Jak se během jednání potvrdilo, všechna druhá největší města jsou ve visegrádských zemích často ve stínu metropolí. Proto je žádoucí, aby tato města zvýšila povědomí o svých přednostech a uměla toho využít při společných marketingových aktivitách.


 

Fotogalerie

Přiložené dokumenty