Prezentace jižní Moravy na veletrhu RDA Kolín

Vetetrh RDA Kolín nad Rýnem je mezinárodní veletrh zaměřený autobusovou turistiku. Jde o veletrh B2B, tedy veletrh, kterého se neúčastní koncoví klienti, ale pouze členové spolku RDA. Toto členství je také podmínkou účasti vystavovatele na veletrhu. To je také důvodem, proč neposuzujeme veletrh podle počtu návštěvníků nebo počtu rozdaných propagačních materiálů. Zde si jsou partnery často vzájemně vystavovatelé a úspěšnost veletrhu se neměří dle kvantity, ale spíše kvality jednání.

Veletrh se konal ve dnech 17. – 19. 7. 2012. O tento veletrh je poměrně velký zájem ze strany podnikatelů v cestovním ruchu. Německá klientela tvoří velkou část našich zahraničních návštěvníků. Jedná se o autobusové dopravce a většina přijíždějících turistů z Německa jsou právě ti, kteří přijíždějí prostřednictvím cestovních kanceláří autobusovou dopravou. Proto pro nás z nepochopitelných důvodů tento veletrh nebyl zařazen v tomto roce do seznamu veletrhů zajištěných CzechTourismem. Proto si jednotliví vystavovatelé hledali svoji vlastní cestu k účasti. Veletrh se účastnilo přes 1100 vystavovatelů a navštívilo jej 12 000 odborných návštěvníků. Jedná se o nejvýznamnější veletrh zaměřený na autobusovou turistiku ve střední Evropě. Zájem ze strany podnikatelů o tento veletrh stále roste.

 

Fotogalerie