Živé prameny jižní Moravy

Obsahem projektu je ucelená propagace jižní Moravy jako atraktivního cíle relaxačních a wellness lázeňských pobytů. Cílem projektu je zvýšit povědomí široké veřejnosti o bohatých léčivých přírodních zdrojích jižní Moravy, oslovit především českou klientelu a motivovat ji k odpočinku a nabrání sil pobytem v jihomoravském regionu. Realizací projektu dojde ke zvýšení atraktivity jižní Moravy jako unikátní wellness destinace.

Cíle projektu bude dosaženo prostřednictvím marketingových aktivit propagujících nový turistický produkt "Živé prameny jižní Moravy - Jihomoravský wellness". Konkrétně se bude jednat o zpracování jednotného vizuálu všech vytvářených výstupů, zhotovení propag. a dokumentačních fotografií, vytvoření propag. letáku, webové subdomény, která bude rozšiřovat www.jizni-morava.cz, natočení TV a rozhlas. spotu a vytvoření vizitky (flash discu). V rámci projektu je dále naplánována intenzivní marketingová a propag. kampaň, a rovněž účast na specializovaných veletrzích.