BaltTour Riga 2009

7.4.2009 - 7.4.2009 Riga

Veletrh BaltTour, který se konal letos již po šestnácté, je v Pobaltí největším veletrhem cestovního ruchu. Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava se pro veškeré přínosy a úspěchy z účasti v minulém roce rozhodla na veletrhu opět participovat a zastoupit tak Jihomoravský kraj. 

Letošní exhibice sestávala ze 160 stánků a zástupců z bezmála 30 zemí. Celý veletrh byl tématicky uspořádán a rozčleněn na několik sektorů - lotyšské regiony a města; cestovní kanceláře, tour operátoři, hotely, dopravci, lázně a v neposlední řadě stánky a zástupci jednotlivých zemí. Jihomoravský kraj, spolu s dalšími kraji ČR, byl pak zastoupen na stánku Czechtourismu.
Návštěvnost veletrhu byla oproti loňsku chudší asi o 3000 návštěvníků, stále však lze hovořit o poměrně úspěšném počtu - branami výstaviště za tři dny prošlo bezmála 17 000 návštěvníků, z toho přibližně třetinu tvořila odborná veřejnost. Většina odborníků zavítala, jak lze očekávat, ze samotného Lotyšska, řada z nich však přicestovala z dalších dvou pobaltských států a zemí Skandinávie, Běloruska, Ruska, Ukrajiny či Gruzie.
Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava představila své materiály v ruském jazyce - ten však pro pobaltské země nepředstavuje žádný problém (cca 20 % obyvatel lotyšské Rigy je ruské národnosti a téměř všichni hovoří plynně rusky). Česká republika a tedy i náš kraj se pobalťanům jeví jako stále relativně levná destinace, což je v době celosvětové ekonomické krize významná vizitka. Další výhoda rovněž spočívá v již zmiňované možnosti dorozumět se v ruském jazyce. 

 

Fotogalerie