ITB Berlín - 43. ročník

11.3.2009 - 15.3.2009

*Termín konání: 11.-15. března 2009*
Veletrh cestovního ruchu ITB Berlín světová ekonomická krize nezasálha. Jedná se o veletrh světového jména, jehož rozsah se od minulého roku opět rozšířil. Narostl počet vystavovatelů i návštěvníků, ať už z řad odborníků nebo veřejnosti. 

Celková plocha: 160 000 m²
Vystavovatelé celkem: 11 098
Z toho zahraniční: 8 702
Z toho domácí: 2 396
Počet návštěvníků celkem: 178 971
Z toho odborných návštěvníků: 110 857
Tato čísla svědčí o vysokém významu tohoto veletrhu, ale také o velmi vysoké konkurenci, se kterou se zde setkáváme a na kterou je nutno být připraveni. Je těžké při takovéto konkurenci zaujmout. Je ovšem také velmi zajímavé se veletrhu zúčastnit jako studijní cesty. Poznat, jakým způsobem se prezentují ostatní země, jak jsou zpracovány jejich nabídky a propagační materiály, jaký význam vkládají do cestovního ruchu. Učit se od ostatních a inspirovat se.
www: http://www.itb-berlin.com 

 

Přiložené dokumenty