ITB Berlín

11.3.2007 - 11.3.2007

Veletrh cestovního ruchu ITB Berlín je veletrh světového jména. Toto jistě není důsledek jen obrovského rozsahu expozic - celkem 150 000m2. Veletrh se vyznačuje také velkou návštěvností odborných pracovníků i návštěvníků z veřejnosti a samozřejmě vysokým počtem vystavovatelů. (termín konání v roce 2008: 5. - 9. 3.) 

Vystavovatelé celkem: 10 923
z toho zahraniční: 7 215 
z toho domácí: 3 708 

Počet návštěvníků celkem: 177 154 
z toho odborných návštěvníků: 108 735

Tato čísla svědčí o vysokém významu tohoto veletrhu, ale také o velmi vysoké konkurenci, se kterou se zde setkáváme a na kterou je nutno být připraveni. Je těžké při takovéto konkurenci zaujmout.