TURSALON UKRAJINA, Kyjev

7.10.2008 - 9.10.2008 Kyjev

TURSALON UKRAJINA se konal v Kyjevě již po 15. Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava ve spolupráci s Jihomoravským krajem se jej účastnila letos již podruhé. 

Veletrhu se pod střechou Czechtourismu zúčastnilo 12 vystavovatelů. Přibližně stejným dílem zde byly zastoupeny regiony a cestovní kanceláře a lázně. I zaměření cestovních kanceláří bylo převážně na lázeňství. U mnohých komerčních subjektů byli na stánku vedle českých zástupců jejich ukrajinští partneři, prodejci jejich produktů v místě. Toto spojení bylo velmi praktické. My jsme mohli seznámit návštěvníky s turistickou nabídkou regionu, vybavit je informačními materiály. Rovněž i zde jsme měli k dispozici konkrétní nabídky některých cestovních kanceláří. Osobní účast zástupce některé cestovní kanceláře by však mohla vést ke konkrétním jednáním.

V rámci doprovodného programu proběhla v prvním dnu veletrhu tisková konference organizovaná Czechtourismem. Mimo jiné zde vystoupil zástupce ambasadora v Kyjevě pan Pivoňka. Hovořil o sníženém počtu akreditovaných cestovních kanceláří z původních 200 na současných 43. Pouze tyto mohou hromadně vyřizovat víza do České republiky a jejich počet se patrně nebude v nejbližší době zvyšovat. Individuální turista má sice možnost si sám vyřídit vízum, ale podle komentářů není tento proces bez obtíží.

Prezentace ředitelky zastoupení Czechtourismu v Kyjevě byla zaměřena především na oblast lázeňství, kongresovou a golfovou turistiku.

Zájem o informace o jižní Moravě byl ze strany profesionálních návštěvníků i veřejnosti značný. Je však nutné aktivně hledat partnery v této destinaci a to především mezi akreditovanými cestovními kancelářemi a kancelářemi zaměřenými na autobusové zájezdy. Nabízet nové, zajímavé produkty, které by na trhu zaujaly. To vnímám jako podmínky zvýšení zájmu o jižní Moravu.

Mgr. Zuzana Vojtová

ředitelka CCRJM